anchor

Sponsoren & Giften

Bij de oprichting van de woongroep Toermalijn is een Steunstichting opgericht. Met giften en acties is geld bijeen gebracht om dingen te bekostigen die niet bij de directe zorg en de individuele inrichting horen. Zoals de inrichting van de gezamenlijke ruimten, de wasmachines en drogers, de aanleg van de tuin en een uitluistersysteem. Intussen bestaat Toermalijn al ruim 18 jaar en zijn zaken regelmatig aan vervanging en onderhoud toe. Daarvoor zijn de financiële middelen uit de Steunstichting bedoeld.

Met steun van sponsoren en fondsen was het mogelijk een eigen rolstoelbus aan te schaffen.  Daarmee kunnen de bewoners er samen op uit.  Ze maken er veel gebruik van!

Toermalijn is ook blij met hulp “in natura”. Zo komt de firma ‘Schrobda’ uit Roden jaarlijks gratis de vloeren van Toermalijn reinigen en in de was zetten.

Hebt u een idee voor een actie om geld in te zamelen? Of wilt u praktische steun bieden?

Dan kunt u contact opnemen met Marijke Darlang, ouder en lid van Stichting Woongroep Toermalijn.

Giften

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL14 RABO 039.54.65.990 van de Rabobank Leeuwarden onder vermelding van Stichting Toermalijn.

Bente

Bertien

Yacintha

Chris

Kaj

Mirthe