anchor

ANBI

Stichting Steunfonds Toermalijn

Fiscaalnummer: 809437284
Kamer van Koophandel: 02071565

Bestuur

H. Karsten – voorzitter

K. Kasper – secretaris/penningmeester

I. Koorn – lid

M. Darlang – lid

J. Smit – lid

J. Haan – lid

 

Akte van oprichting van het Steunfonds, artikel 2:

 1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van
  een kleinschalige woonvoorziening voor ongeveer zes lichamelijk en/of verstandelijk
  gehandicapten en het ondersteunen van activiteiten en voorzieningen voor deze
  woonvoorziening en haar bewoners.
 2. De Stichting beoogt niet het maken van winst.
 3. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van al dan niet financiële
  middelen en het beschikbaar stellen van geld en andere middelen en voorzieningen, één en
  ander in de ruimste zin van het woord.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De medewerkers en vrijwilligers krijgen met Kerst een
kerstcadeau. De medewerkers zijn in dienst van Vanboeijen in Assen.

De activiteiten zijn bedoeld om de kosten te betalen die niet vanuit PGB’s bekostigd kunnen worden.
Verder is de ouder-teamdag door de stichting bekostigd. De ouder-teamdag is bedoeld om de
binding van medewerkers met de ouders te verstevigen.

Voor het jaarverslag van het Steunfonds kunt u op de volgende link klikken: Jaarrekening St Steunfonds 2022

 

 

Bertien

Mirthe

Chris

Kaj

Bente

Yacintha