Einde 2022

We hebben een VACATURE!

Voorjaar- en Zomeractiviteiten 2022

Ouder/teamdag, mei 2022

Uitstapje China Lights. maart 2022

Ouder/teamdag Toermalijn. oktober 2021

anchor

Over Toermalijn

Woongroep Toermalijn is een kleinschalige woonvorm in Nieuw-Roden in de gemeente Noordenveld. De woning is een ‘ouderinitiatief’ en wordt volledig gerealiseerd met gebruikmaking van persoonsgebonden budgetten.

Toermalijn vormt een hechte en veilige gemeenschap waarin de zes bewoners hun eigen individuele thuis hebben. Wederzijdse betrokkenheid tussen bewoners, familie en medewerkers is uitgangspunt bij het wonen in Toermalijn. Er wordt geleefd met respect voor de individuele mogelijkheden en behoeften van de jonge bewoners.

Het wooninitiatief heeft als doel om een aantal mensen met zware verstandelijke en lichamelijke beperkingen te laten wonen op een manier die past bij hun individuele wensen en behoeften. Hun ouders hebben besloten de zorgverlening niet onder te brengen bij een reguliere zorgaanbieder, maar zelf regie te blijven houden. Daartoe vormen zij samen het bestuur van de Stichting Woongroep Toermalijn.

Mirthe

Bente

Chris

Bertien

Yacintha

Kaj