Sint Maarten, 11 november 2023

18e Verjaardag Toermalijn! September 2023

Ouder/teamdag, mei 2023

Voorstelling Dirk Scheele. April 2023

2023: Volg Woongroep Toermalijn nu ook op Facebook!

Einde 2022

anchor

Over Toermalijn

Woongroep Toermalijn is een kleinschalige woonvorm in Nieuw-Roden in de gemeente Noordenveld. De woning is een ‘ouderinitiatief’ en wordt volledig gerealiseerd met gebruikmaking van persoonsgebonden budgetten.

Toermalijn vormt een hechte en veilige gemeenschap waarin de zes bewoners hun eigen individuele thuis hebben. Wederzijdse betrokkenheid tussen bewoners, familie en medewerkers is uitgangspunt bij het wonen in Toermalijn. Er wordt geleefd met respect voor de individuele mogelijkheden en behoeften van de jonge bewoners.

Het wooninitiatief heeft als doel om een aantal mensen met zware verstandelijke en lichamelijke beperkingen te laten wonen op een manier die past bij hun individuele wensen en behoeften. Hun ouders hebben besloten de zorgverlening niet onder te brengen bij een reguliere zorgaanbieder, maar zelf regie te blijven houden. Daartoe vormen zij samen het bestuur van de Stichting Woongroep Toermalijn.

Bertien

Yacintha

Mirthe

Kaj

Bente

Chris