NL DOET 2018

Vrijdag 9 maart was het weer onze jaarlijkse NL DOET dag.
Net als voorgaande jaren kwamen er tien leerlingen en hun leerkracht van het AOC TERRA uit Oldekerk om ons te helpen met het opfrissen van de belevingstuin. Na de kennismaking kregen ze een uitleg over Toermalijn  en een rondleiding door het gebouw.  Daarna zijn de jongelui onder leiding van Roelie, Carel en hun leraar in drie groepen aan de slag gegaan in de tuin. Gerrit zorgde voor de materialen op de juiste plek.  Laura, onze vrijwilligster zorgde samen met Gea voor de catering. De bewoners die thuis waren, vonden alles heel interessant.
‘s Middags was het resultaat te zien: fris tuinmeubilair, een schoon terras en mooi gevulde plantenbakken!
Natuurlijk werden de leerlingen hartelijk bedankt voor hun inzet en ze kregen van Chris een attentie.

Het was een zeer geslaagde dag!!

 

 

 

Chris

Kaj

Mirthe

Bente

Bertien

Yacintha